JAVITE NAM SE

Tekton gradnja do.o.o, Industrijska ulica 17, 10431 Sveta Nedelja. OIB: 23929404756, MB: 2921880. Društvo je registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 080809989. Temeljni kapital u iznosu od 221.640,00 € uplaćen je u cijelosti. Direktor: Franciska Stipić. Erste & Steiermärkische Bank d.d. IBAN: HR8824020061100636298, KentBank d.d. IBAN: HR8641240031199001243.